Narzędzia:

Lista aktualności

10 listopada 2005 r.

Pierwszemu w szóstej kadencji posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Putra.

10 listopada 2005 r.

Na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Putra.

10 listopada 2005 r.

Senatorowie z Komisji Ustawodawczej zadecydowali o przedstawieniu Senatowi kandydatury senatora Janusza Gałkowskiego na stanowisko przewodniczącego komisji.

10 listopada 2005 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności, któremu przewodniczył wicemarszałek Maciej Płażyński, przeprowadzono wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

10 listopada 2005 r.

Pod przewodnictwem marszałka Bogdana Borusewicza odbyło się pierwsze w szóstej kadencji posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

10 listopada 2005 r.

Odbyło się pierwsze w szóstej kadencji Senatu posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, poświęcone wyborowi na kandydata na przewodniczącego komisji.

10 listopada 2005 r.

Na swym pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem marszałka Bogdana Borusewicza, zebrała się Komisja Spraw Unii Europejskiej. Senatorowie wybrali kandydata na przewodniczącego komisji.

10 listopada 2005 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie rozpatrzenia zgłoszeń senatorów do stałych komisji Senatu RP.

9 listopada 2005 r.

Odbyło się 2. posiedzenie Prezydium Senatu.

9, 10 i 15 listopada 2005 r.

Odbyło się 2. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Ryszard Legutko, Maciej Płażyński i Krzysztof Putra.

3 listopada 2005 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rene van der Lindenem.

3 listopada 2005 r.

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbyło się pierwsze czytanie zgłoszonych przez grupy senatorów projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Poprzednia strona