Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Narzędzia:

Aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Komisja nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała ekspertów z Kanady

Zdaniem ekspertów z The Citzen Lab w Polsce za pomocą systemu Pegasus na pewno były inwigilowane 3 osoby - senator Krzysztof Brejza, prokurator Ewa Wrzosek oraz adwokat Roman Giertych.

Opieka nad chorymi z wrodzonymi wadami serca

W Senacie dyskutowano o potrzebie zapewnienia długotrwałej opieki kardiologicznej chorym z wrodzonymi wadami serca

Pozostałe aktualności

Marszałek i Prezydium

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Malty

11 stycznia br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowo mianowaną Ambasador Republiki Malty Marię Assuntę Farrugię.

Marszałek Senatu RP z wizytą w Watykanie

Prof. Tomasz Grodzki został w sobotę, 8 stycznia br. przyjęty na audiencji przez Papieża Franciszka

Debata w Senacie "Rosja-Ukraina-NATO. Eskalacja napięcia na flance wschodniej”

Solidarność i wspólne działanie Zachodu daje szansę Ukrainie na przyszłość - mówili politycy i eksperci podczas debaty w Senacie dotyczącej bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO

Legislacja

35. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

35. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Senatu.

34. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

Senat i senatorowie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nt. przejrzystości finansów publicznych

Przejrzystość finansów publicznych w Polsce była tematem seminaryjnego posiedzenia senackiej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack zapoznał się z informacją o działaniach Ministerstwa Finansów w sprawie tej spółki.

Senacki Zespół "Zdrowie Polaków" o sytuacji rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce

Parlamentarzyści i eksperci będą apelować o zwiększenie nakładów na rehabilitację i fizjoterapię medyczną w Polsce, bo jej koszt w porównaniu do medycyny naprawczej jest niewielki.

36. Posiedzenie Senatu RP X kadencji

  Porządek posiedzenia