Narzędzia:
Maria Pańczyk-Pozdziej

Maria Pańczyk-Pozdziej

  • Okręg wyborczy nr 70
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.panczyk.senat.pl

Wicemarszałek Senatu VIII kadencji

Senator VI i VII kadencji

Urodziła się 10 lipca 1942 r. w Tarnowskich Górach.

W 1968 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

W latach siedemdziesiątych pracowała jako nauczycielka w szkołach tarnogórskich. Od 1971 r. jest dziennikarką Radia Katowice.

W pracy dziennikarskiej zawsze zabiegała o godne i właściwe miejsce śląskiej kultury oraz gwary w dziedzictwie kultury narodowej. Jest inicjatorką konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku". U jego podstaw legły etos pracy i wartości moralne, charakterystyczne dla Ślązaków, a przede wszystkim ich mowa. Dwukrotnie, w 1998 i 2004 r., konkurs był zorganizowany w Teksasie wśród tamtejszych potomków śląskich osadników. Laureaci dotychczasowych 22 edycji, blisko stuosobowa grupa, tworzą formację "Po naszymu Czelodka", propagującą śląski folklor, dialekt i obyczaje.

Jest autorką cyklu programów "Sobota w Bytkowie" emitowanego w latach 1993-1999 w Telewizji Katowice. Wydała śpiewnik "Pośpiewomy po naszymu" i książki "Po naszymu, czyli po śląsku" oraz "Godomy, rządzymy, rozprawiomy". Zasiada w jury licznych konkursów o charakterze regionalnym, organizowanych w województwach śląskim i opolskim. Za swą pracę dziennikarską i społeczną, propagującą Śląsk i Ślązaków, wielokrotnie ją nagradzano.

W latach 2002-2005 sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W Senacie VI kadencji była członkinią Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W VII kadencji pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Bezpartyjna.

Jest wdową, ma córkę.

Okręg wyborczy nr 70 - powiaty gliwicki i tarnogórski oraz miasto na prawach powiatu Gliwice.