Narzędzia:

Zespoły

Senacki Zespół Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce, wspieranie działalności instytucji kultury, misji mediów elektronicznych, wspieranie bibliotek publicznych i szkolnych oraz upowszechnienie digitalizacji zasobów książkowych.