Narzędzia:

Oświadczenia

  • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dofinansowania Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych „KoChAM” (odpowiedź).
  • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie nieuzyskania w drodze konkursu kontraktu od 1 lipca 2014 r. w siedemnastu stacjach na świadczenia w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej.
  • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wpisu w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura w sieci dla dzieci” (odpowiedź).