Narzędzia:
Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski

  • Okręg wyborczy nr 39
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jmjackowski.pl

Poseł III kadencji

Urodził się 23 stycznia 1958 r. w Olsztynie.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem historii. Ukończył  także Podyplomowe Studium Fotografii Naukowej i Technicznej na Wydziale Biologii tej uczelni. Podczas studiów był związany z opozycją demokratyczną. W 2002 r. IPN nadał mu status osoby pokrzywdzonej. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 1982–84 pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosy w Warszawie. Jest publicystą, autorem kilkunastu publikacji książkowych i ponad 1500 prasowych. Od 1984 do 1990 r. był dziennikarzem kwartalnika „Fotografia”, a w okresie 1990–2010 Telewizji Polskiej, gdzie stworzył lub współtworzył 150 programów tam wyemitowanych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

W latach 2002–06 sprawował mandat radnego Rady m.st. Warszawy, w okresie 2004–05 był jej przewodniczącym.

Od 1993 do 1995 r. zasiadał w Radzie przy Prezydencie RP ds. Mediów i Komunikacji, a w latach 2005–07 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. W latach 2001 – 2016,  przez wszystkie trzy kadencje, był członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie.

W Sejmie III kadencji przewodniczył Komisji Kultury i Środków Przekazu, pracował także w Komisji Rodziny. W Senacie VIII kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma sześć córek.