Narzędzia:

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lwowa

O zespole
Działalność

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Magdalena Duda,
tel. 22 694-16-02,
e-mail:

Informacje na temat działalności zespołów znajdują się na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=8