Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 podziękowanie Marszałkowi Senatu za przewodzenie i kierowanie pracami Senatu IX kadencji oraz mieszkańcom północnego Mazowsza za udział w wyborach i oddane głosy Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
85 18-10-2019 w sprawie specjalnego oświadczenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
85 18-10-2019 w sprawie wsparcia finansowego nauczycieli w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich prac w internecie Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
85 18-10-2019 w sprawie zabytkowego dworca kolejowego w Gąsocinie w gminie Sońsk Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
83 02-08-2019 w sprawie podjęcia działań na rzecz godnego upamiętnienia zbrodni pomorskiej Oświadczenie
Adresaci Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
83 02-08-2019 w sprawie drogi krajowej nr 7 na odcinku od Płońska do Napierek Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
83 02-08-2019 w sprawie raportu „Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
83 02-08-2019 w sprawie rekrutacji gimnazjalistów oraz absolwentów klas VIII szkół podstawowych do szkół średnich Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
82 12-07-2019 w sprawie procedury uznawania dyplomów ukończenia studiów w krajach, które nie mają podpisanej z Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
82 12-07-2019 w sprawie odnalezienia dokumentu z 1604 r. poświadczającego wybór bł. Władysława z Gielniowa na patrona Warszawy Oświadczenie
Adresat Dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
81 26-06-2019 w sprawie zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego do poinformowania mieszkańców o zagrożeniu skażenia wody Oświadczenie
Adresat Główny Inspektor Sanitarny
81 26-06-2019 w sprawie zakłóceń odbioru telewizji naziemnej w różnych częściach kraju Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
79 28-05-2019 w sprawie przyjazdu do Polski delegacji rządu Izraela Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
79 28-05-2019 w sprawie działania prokuratur w postępowaniach dotyczących naruszenia uczuć religijnych w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
79 28-05-2019 w sprawie udziału Wojska Polskiego, w tym również jednostek WOT, w działaniach na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom powodzi i podtopień w maju br. Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
78 09-05-2019 w sprawie prac nad modyfikacją przepisów dotyczących gospodarki odpadami Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
78 09-05-2019 w sprawie postulatu samorządu lekarskiego dotyczącego umieszczania na opakowaniach leków homeopatycznych informacji o braku dowodów na skuteczność granulek Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
77 26-04-2019 w sprawie interpretacji nowych przepisów dotyczących mieszkań komunalnych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
77 26-04-2019 w sprawie zaginięcia sądowych akt sprawy Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
77 26-04-2019 w sprawie działań MON dotyczących odejść żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
76 12-04-2019 w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w strajku Oświadczenie
Adresat Prezydent Poznania
76 12-04-2019 w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w strajku Oświadczenie
Adresat Prezydent Ciechanowa
76 12-04-2019 w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w strajku Oświadczenie
Adresat Prezydent Wrocławia
76 12-04-2019 w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w strajku Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
76 12-04-2019 w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w strajku Oświadczenie
Adresat Prezydent Łodzi
75 21-03-2019 w sprawie wprowadzenia jednolitego procentowo wsparcia w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
74 26-02-2019 w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Natanjahu podczas warszawskiej konferencji ministerialnej (13–14 lutego br.) w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Oświadczenie
Adresat Ambasador Izraela w Polsce
74 26-02-2019 w sprawie utrzymanej w mocy decyzji wojewody mazowieckiego o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
74 26-02-2019 w sprawie problemu z przekazywaniem 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w związku z wprowadzeniem usługi e-PIT Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
73 14-02-2019 w sprawie stanowiska dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP oraz dyrektora Gabinetu Prezesa NBP Oświadczenie
Adresat Prezes Narodowego Banku Polskiego
73 14-02-2019 w sprawie uruchomienia dodatkowego punktu pocztowego w Płońsku Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA
73 14-02-2019 w sprawie wzrostu kosztów gospodarki odpadami komunalnymi Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
72 01-02-2019 w sprawie przygotowania generalnego rozwiązania problemu publicznych przewozów pasażerskich Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
72 01-02-2019 w sprawie budowy miejsc parkingowych na terenie PKP przy dworcu w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
71 24-01-2019 w sprawie dostępu pracowników IPN do miejsc pamięci, miejsc martyrologii Polaków, często w dawnych katowniach UB Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
70 28-12-2018 w sprawie omijania opłat za odbiór odpadów przez niektórych właścicieli nieruchomości Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
70 28-12-2018 w sprawie miesięcznych zarobków, zakresu obowiązków i kwalifikacji jednej ze współpracowniczek prezesa NBP Oświadczenie
Adresat Prezes Narodowego Banku Polskiego
70 28-12-2018 w sprawie danych dotyczących przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w NBP osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników w latach 2009, 2015 i 2018 Oświadczenie
Adresat Prezes Narodowego Banku Polskiego
69 20-12-2018 w sprawie planowanych przez rzecznika praw dziecka mediacji mających na celu ratowanie instytucji pełnej rodziny Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Dziecka
69 20-12-2018 w sprawie nadmiernego korzystania ze zwolnień lekarskich przez środowiska nauczycielskie w niektórych częściach kraju Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
69 20-12-2018 w sprawie wzmożonego korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracowników sądów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
68 14-12-2018 w sprawie progu dochodowego przyjętego przez Fundusz Alimentacyjny przy ustalaniu prawa do korzystania z alimentów przez osoby niepełnosprawne otrzymujące rentę socjalną Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
68 14-12-2018 w sprawie możliwości wsparcia finansowego na przebudowę ronda w Mławie i remont dróg na terenie powiatu mławskiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
67 23-11-2018 w sprawie przywrócenia po zniszczeniu przez wandali symbolu pamięci o wielkim kapelanie ks. mjr. Ignacym Janie Skorupce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
67 23-11-2018 w sprawie danych dotyczących liczby obywateli państw spoza UE przebywających na terenie RP w latach 2013–2018 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie 25. rocznicy działalności w Polsce międzynarodowej organizacji Human Life International – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
66 26-10-2018 w sprawie opóźnienia wprowadzenia nowelizacji ustawy – Prawo wodne do czasu rozwinięcia w Polsce inteligentnych systemów pomiarowych poboru wody Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
66 26-10-2018 w sprawie problemów podwójnego opodatkowania emerytur przedstawicieli amerykańskiej Polonii chcących na stałe zamieszkać w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie stanu prac nad rozwiązaniem umożliwiającym niepracującym matkom minimum czwórki dzieci uzyskanie minimalnego świadczenia emerytalnego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie tzw. Tęczowego piątku, akcji prowadzonej w szkołach 26 października br. Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
65 28-09-2018 w sprawie zacumowanej na wysokości Portu Czerniakowskiego w Warszawie dużej jednostki pływającej na wpół zatopionej i częściowo spalonej Oświadczenie
Adresat Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
65 28-09-2018 w sprawie polityki imigracyjnej rządu RP Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
64 27-07-2018 w sprawie sytuacji w przewozach pasażerskich w regionach, w których dotychczasowy przwoźnik (...) zakończył świadczenie usług Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
64 27-07-2018 w sprawie braków kadry nauczycielskiej w placówkach szkolnych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
64 27-07-2018 w sprawie zasad udzielania pomocy dla hodowców owiec rzeźnych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
64 27-07-2018 w sprawie części terenu, będącego pod zarządem PKP, przed dworcem PKP w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
64 27-07-2018 w sprawie propozycji przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” dotyczącej odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
63 13-07-2018 w sprawie działań Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w związku z zacumowaną na wysokości Portu Czerniakowskiego dużą na wpół zatopioną, częściowo spaloną jednostką pływającą Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
63 13-07-2018 w sprawie kodeksów postępowania dla instytucji państwowych, samorządowych czy stowarzyszeń w zakresie wdrażania przepisów RODO Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
63 13-07-2018 w sprawie szczegółowego określenia definicji porzucenia pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
62 29-06-2018 w sprawie wsparcia dla rolników ze względu na straty suszowe Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
62 29-06-2018 w sprawie możliwości finansowego wsparcia zakupu wozu gaśniczego dla OSP Krzeczanowo Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
61 07-06-2018 w sprawie niekorzystnych rozwiązań prawnych związanych z refundacją NFZ kosztów zakupu pieluchomajtek Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
60 16-05-2018 w sprawie nieujęcia architektury i urbanistyki jako samodzielnych dyscyplin naukowych w planowanych zapisach ustawy o szkolnictwie wyższym Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
60 16-05-2018 w sprawie problemów dotyczących uregulowania stanu prawnego gruntów, zgłaszanych przez przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
59 16-04-2018 w sprawie procederu kradzieży telewizorów przewożonych na trasie Mława – Wrocław Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Policji
58 15-03-2018 w sprawie wysokości i źródła finansowania podwyżek dla nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
58 15-03-2018 w sprawie regulacji pozwalających na monitorowanie wywozu leków za granicę Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
57 08-03-2018 w sprawie usytuowania miejsca obsługi podróżnych i zbiornika retencyjnego na terenie gminy (...) w ramach modernizacji drogi S7 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
57 08-03-2018 w sprawie problemu obowiązkowego świadczenia pracy w niedziele nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach wyższych w ramach stosunku pracy Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
57 08-03-2018 w sprawie wypracowania solidarnościowego mechanizmu ustalania wymiaru świadczenia emerytalnego dla matek w rodzinach wielodzietnych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów
57 08-03-2018 w sprawie przypadków odmowy przyjęcia bezdomnych Polaków do noclegowni i schronisk na terenie Niemiec Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
57 08-03-2018 w sprawie zmniejszania na terenie gmin północnego Mazowsza liczby regularnych połączeń autobusowych realizowanych przez firmę (...) oraz informacji o zaprzestaniu działalności przewozowej tej firmy w oddziałach w Ciechanowie, Mławie i Płońsku Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
56 15-02-2018 w sprawie potrzeby monitorowania działania ustawy o zakazie handlu w niedziele Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
56 15-02-2018 w sprawie treści wpisu dotyczącego majątku Zamajdan-Olszyny do rejestru zabytków Oświadczenie
Adresat Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
55 31-01-2018 w sprawie problemu podatników rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, związanego z opłatą recylingową Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
54 19-01-2018 w sprawie wprowadzenia zezwoleń na pracę dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dzieci z niepełnosprawnością pozostające pod ich opieką Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
54 19-01-2018 w sprawie ważności świadectw efektywności energetycznej Oświadczenie
Adresat Minister Energii
54 19-01-2018 w sprawie możliwości ubiegania się przez szkoły artystyczne, połączone w zespół szkół z placówkami ogólnokształcącymi, o środki finansowe z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
53 21-12-2017 w sprawie wypracowania nowej strategii imigracyjnej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
53 21-12-2017 w sprawie przekazywania fiskusowi jednolitych plików kontrolnych przez mikrofirmy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
53 21-12-2017 w sprawie analizy skutków prawnych i budżetowych dla państwa polskiego związanych z Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
52 15-12-2017 w sprawie informacji dotyczących procederu wyłudzania zezwoleń na pracę w zamian za korzyści majątkowe na terenie północnego Mazowsza Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
52 15-12-2017 w sprawie informacji na temat wykazu zmian nazw ulic w miejscowościach na terenie północnego Mazowsza Oświadczenie
Adresat Wojewoda Mazowiecki
52 15-12-2017 w sprawie informacji na temat ewentualnych źródeł ASF, afrykańskiego pomoru świń, w powiatach północnego Mazowsza Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
52 15-12-2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 w kontekście obaw środowiska szkół muzycznych Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
51 07-12-2017 w sprawie niewpuszczenia na terytorium Ukrainy pana prof. Partacza Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
51 07-12-2017 w sprawie przejęcia przez PKP SA i wyremontowania drewnianego dworca kolejowego w Gąsocinie w gm. Sońsk, w powiecie ciechanowskim Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
51 07-12-2017 w sprawie objęcia obsługą autobusową kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Dewajtis poprzez wprowadzenie specjalnej komunikacji miejskiej, autobusu elektrycznego Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
50 15-11-2017 w sprawie zwiększenia, zamrożonej od 9 lat, dotacji PFRON na działalność zakładów aktywności zawodowej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
49 10-11-2017 w spawie utrudnień w przejęciu przez gminę Czernice Borowe drogi należącej do Lasów Państwowych Oświadczenie
Adresat Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
49 10-11-2017 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa drogowego w obrębie Czernic Borowych na odcinku drogi nr 544 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
49 10-11-2017 w sprawie projektu unormowań prawnych dotyczących współistnienia podmiotów gospodarczych nastawionych na uciążliwą produkcję zwierzęcą i mieszkańców zamieszkujących w okolicach tej intensywnej produkcji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 19-10-2017 w sprawie możliwości przeprowadzenia skutecznej rehabilitacji ofiary systemu komunistycznego, pana Z.R. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
48 19-10-2017 w sprawie przyznania nauczycielom praktycznej nauki zawodu uprawnień do ubiegania się o świadczenia kompensacyjne Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
48 19-10-2017 w sprawie ustawowego rozwiązania problemu uposażenia emerytalnego matek w rodzinach wielodzietnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
48 19-10-2017 w sprawie wprowadzenia rozwiązań prawnych określających sposób oznaczania miejsc martyrologii narodowej w przestrzeni publicznej Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
47 28-09-2017 w sprawie odmówienia przez ukraińskie służby graniczne zgody na wjazd na terytorium Ukrainy na przejściu granicznym Krościenko-Smolnica obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, pof. dr hab. C. P. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
47 28-09-2017 w sprawie wyrównania kwot świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych do poziomu świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
47 28-09-2017 w sprawie zwolnienia prawowitych właścicieli wynajmowanych kamienic z limitu ograniczającego prawo do opodatkowania zryczałtowanego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
47 28-09-2017 w sprawie sytuacji prawnej spółki Majątek Rogalin Sp. z o.o. i wniosku Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu o dokonanie darowizny nieruchomości wchodzących w skład dawnego majątku ziemskiego w Rogalinie Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
46 27-07-2017 w sprawie stanu prac nad projektem rozwiązań prawnych wprowadzających zakaz wjazdu samochodów do centrów miast Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
46 27-07-2017 w sprawie możliwości otwierania aptek niezależnych przez farmaceutów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie lokalizacji siedziby okręgowego inspektoratu nadzoru budowlanego w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
45 21-07-2017 w sprawie rozwiązania przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego umowy o współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
44 29-06-2017 w sprawie wyjaśnienia kwestii ewentualnych planów sprzedaży przedsiębiorstwa LOT w czasach rządów PO Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
44 29-06-2017 w sprawie praktyk niektórych zarządów spółdzielni mieszkaniowych, polegających na żądaniu od członków spółdzielni podania danych osobowych wrażliwych Oświadczenie
Adresat Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
44 29-06-2017 w sprawie działań dyrekcji dotyczących funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
43 22-06-2017 w sprawie przyznania dodatku kombatanckiego do emerytury osobom, które jako młodociane zostały skierowane na przymusowe roboty w Niemczech w latach 1939–1945 Oświadczenie
Adresat p.o. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
43 22-06-2017 w sprawie liczby zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów, którzy byłi już sędziami w okresie PRL Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
43 22-06-2017 w sprawie zmiany algorytmu podziału środków NFZ między województwa uwzględniającej specyfikę Mazowsza Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
42 01-06-2017 w sprawie koniecznych zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne w celu uniemożliwienia procederu nielegalnego wywozu leków za granicę Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie liczby sędziów obecnego Sądu Najwyższego, którzy byli sędziami w okresie PRL Oświadczenie
Adresat Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
41 17-05-2017 w sprawie zmiany systemu nauczania zawodowego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
40 27-04-2017 w sprawie potencjalnego stacjonowania w Ciechanowie Wojsk Obrony Terytorialnej Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
40 27-04-2017 w sprawie sposobu organizacji indywidualnego nauczania w nowym systemie edukacyjnym Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
39 21-04-2017 w sprawie problemu związanego z logowaniem się uczestników szkoleń kadry nauczycielskiej za pomocą ich prywatnego loginu Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
38 30-03-2017 w sprawie informacji na temat dotowania budowy ścieżek rowerowych w gminach nie będacych zarządcami dróg Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
38 30-03-2017 w sprawie informacji na temat planowanego wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. niższych danin od firm o niskich dochodach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
38 30-03-2017 w sprawie planu rządu dotyczącego wzmocnienia ochrony placówek i instytucji polskich na terytorium państwa ukraińskiego Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
37 16-03-2017 w sprawie niedopuszczenia Rebeki Kiessling do wygłoszenia prelekcji na kilku uniwersytetach w Polsce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
37 16-03-2017 w sprawie realizacji przez dyrektorów szkół obowiązku zgłoszenia generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych zbioru danych osobowych z monitoringu wizyjnego w celu rejestracji Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
36 03-03-2017 w sprawie uwzględnienia w pracach nad projektem utworzenia centralnej bazy rachunków działań zabezpieczających przed wyciekiem danych wrażliwych obywateli i przedsiębiorców Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie decyzji władz gminy Halinów o likwidacji Szkoły Podstawowej w Chobocie Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
35 24-02-2017 w sprawie problemów w dziedzinie komunikacji autobusowej Polski ze Słowacją, Czechami i Litwą Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
34 01-02-2017 w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej zbiorów księdza Augustyna Mednisa Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Zagranicznych
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
34 01-02-2017 w sprawie zamierzeń rządu dotyczących monitorowania nielegalnego po 1 lutego 2017 r. korzystania z anonimowych kart prepaid lub kart zarejestrowanych na cudze dane Oświadczenie
Adresaci Minister Cyfryzacji
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
33 11-01-2017 w sprawie interpretacji przepisów tzw. ustawy krajobrazowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
33 11-01-2017 w sprawie rozważenia nowelizacji art. 334 ustawy – Prawo ochrony środowiska Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
32 21-12-2016 w sprawie uwzględnienia sytuacji rodzinnej podatnika (liczba wychowywanych dzieci) w pracach nad planowanym wprowadzeniem tzw. jednolitego podatku Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
32 21-12-2016 w sprawie zaangażowania ministerstwa w rozwój owczarstwa w Polsce oraz promocję spożycia jagnięciny i baraniny Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
31 07-12-2016 w sprawie wzrostu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych w większości firm ubezpieczeniowych Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
31 07-12-2016 w sprawie wzrostu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych w większości firm ubezpieczeniowych Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
31 07-12-2016 w sprawie umożliwienia kontynuowania procedury sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości C. w gminie B. oraz w miejscowościach S. i P. S. w gminie S. Oświadczenie
Adresat Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
30 17-11-2016 w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy – Prawo oświatowe zmian oczekiwanych przez rodziców dzieci uczących się w warunkach edukacji domowej Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
29 04-11-2016 w sprawie zmiany czasu zimowego na letni Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 04-11-2016 w sprawie wsparcia finansowego dla gmin przy zakupie pojemników lub worków do segregacji odpadów Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
28 21-10-2016 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z reformą edukacyjną oraz programem osłonowym w zakresie ochrony miejsc pracy nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
27 18-10-2016 w sprawie nieumieszczenia inwestycji pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wola Pawłowska” w planach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
27 18-10-2016 w sprawie wprowadzenia planowanego tzw. jednolitego podatku i jego skutków dla sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 18-10-2016 w sprawie problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi przez dziki na polach rolników Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
25 09-09-2016 w sprawie rozwiązania problemu zamulenia i zarastania koryta rzeki Wkry w rejonie Glionojecka Oświadczenie
Adresat Minister Skarbu Państwa
25 09-09-2016 w sprawie uruchomienia posterunku Policji w gminie Czernice Borowe Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 04-08-2016 w sprawie niskiego poziomu wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 29-06-2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego na oświadczenie senatorskie z pominięciem marszałka Senatu Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
21 29-06-2016 w sprawie przyczyny nieumieszczenia na stonach internetowych Senatu odpowiedzi na oświadczenie senatorskie udzielonej przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
21 29-06-2016 w sprawie informacji na temat prac w Ministerstwie Finansów nad wprowadzeniem tzw. podatku katastralnego w latach 1989–2015 Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
20 16-06-2016 w sprawie braku odpowiedzi na pisma skierowane w okresie luty – maj 2016 r. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20 16-06-2016 w sprawie wniosku Kolei Mazowieckich o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu dla przewoźników wykonujących przewóz osób w transporcie kolejowym, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. dla relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Oświadczenie
Adresaci p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Minister Infrastruktury i Budownictwa
19 09-06-2016 w sprawie restrukturyzacji zakładów LG Electronics Mława Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
18 19-05-2016 w sprawie liczby i kosztów wyjazdów służbowych, w tym wyjazdów zagranicznych, sędziów TK w latach 2011–2015 Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
18 19-05-2016 w sprawie analizy efektywności funkcjonowania programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie prawnego umożliwienia zatrudniania lekarzy z Ukrainy z Kartą Polaka w ramach stażu przygotowującego do nostryfikacji dyplomu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie postępowań prokuratorskich w zakresie nieuprawnionego przechowywania materiałów wytworzonych przez były aparat bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie kwestionowania przez ZUS umów o dzieło i uznawania je za umowy zlecenia, ze skutkiem konieczności zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
12 10-03-2016 w sprawie możliwości wybudowania wysepek drogowych w miejscowościach Śródborze i Rybitwy (gmina Baboszewo) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
12 10-03-2016 w sprawie możliwości wprowadzenia do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku wnoszenia opłat od budynków wielkich ferm hodowlanych trzody chlewnej i drobiu Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
9 30-01-2016 w sprawie sygnowania „Oświadczenia w obronie pamięci Wiesława Chrzanowskiego” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
8 13-01-2016 w sprawie wyjaśnienia wypowiedzi senatora podczas 6. posiedzenia Senatu – przeprosiny za nieuzasadniony zarzut wobec Macieja Granieckiego Oświadczenie
Adresat Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego
5 18-12-2015 w sprawie zbadania terenu „Doliny Rzeki Łydyni” pod kątem ewentualnej obecności na nim szczątków ofiar terroru sowieckiego Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
5 18-12-2015 w sprawie kontynuacji programu budowy boisk Orlik Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
5 18-12-2015 w sprawie zlikwidowania zatrzymań pociągów (IC 15101, TLK 15100, IC 1520 i IC 1521) na stacji kolejowej w Mławie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
4 10-12-2015 w sprawie wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Żurominie przez funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w zwalczaniu narkomanii Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3 26-11-2015 w sprawie projektu ustawy określającej zasady lokalizacji i budowy dużych ferm i chlewni Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
3 26-11-2015 w sprawie projektu ustawy określającej zasady lokalizacji i budowy instalacji wiatrowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
2 20-11-2015 w sprawie zapytania o objęcie tłoczni gazu tranzytowego zwiększonym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa Oświadczenie
Adresat Minister Skarbu Państwa
2 20-11-2015 w sprawie prośby o informację nt. działań poprawiających bezpieczeństwo w urzędach użyteczności publicznej Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Mazowieckiego