Narzędzia:
Ireneusz Niewiarowski

Ireneusz Niewiarowski

  • Okręg wyborczy nr 93
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII, I
  • E-mail:
  • WWW: http://www.niewiarowski.pl

Senator I i VII kadencji, poseł I, III i IV kadencji
Urodził się 23 marca 1953 r. w Przedeczu.
W 1972 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kłodawie, a w 1974 r. - Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie.
Jest właścicielem gospodarstwa rolnego.
W latach osiemdziesiątych działał w podziemnych strukturach Solidarności, w stanie wojennym internowano go. W okresie 1989-1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a także przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w województwie konińskim. Był współzałożycielem, a następnie członkiem prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" (1981 r.).
Od 1994 r. jest prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Towarzystwa Samorządowego, których jest współzałożycielem. Od 1996 r. pełni funkcję prezesa Banku Żywności w Koninie. Od 2005 r. zasiada w Zarządzie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Należy m.in. do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Od 2011 r. jest prezesem Klubu Biegacza "Aktywni Konin", którego jest współzałożycielem.
W I kadencji Sejmu pracował w Komisji Handlu i Usług oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. W III kadencji był członkiem Komisji Gospodarki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której był członkiem również w IV kadencji Sejmu. W Senacie I kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa, Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
W latach 1989-1992 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego "Solidarność", w okresie 1992-1996 - Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, a w latach 1997-2002 - Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Należy do Platformy Obywatelskiej RP.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Okręg wyborczy nr 93 - powiaty: kolski, koniński i turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin.