Narzędzia:

Oświadczenia

  • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na NZJ (odpowiedź).

  • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podziału środków na województwa w działaniu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)” (odpowiedź).

  • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorujących na cukrzycę typu II (odpowiedź).

  • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie rolników opiekujących się osobami niepełnosprawnymi .

  • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie współfinansowania projektów ze środków funduszu sołeckiego w ramach działania 413 PROW 2007–2013 z dnia 4 marca 2014 r., znak ROWwl-ss-504-94/13 (876) (odpowiedź, odpowiedź 2).

  • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa” (PO PŻ) (odpowiedź).

  • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia dostępu do nowoczesnych leków z grupy leków inkretynowych (odpowiedź).

  • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (odpowiedź).

  • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budżetu dla pomocy żywnościowej w UE (odpowiedź).

  • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia z dnia 23.12.2011 r. o klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dotyczącego wygenerowania kształcenia w zawodach ratownika medycznego i dietetyka (odpowiedź).