Narzędzia:

Oświadczenia

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wykładni przepisów akcyzowych (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem RSV u dzieci z wadami serca (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nowotworów prostaty (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dokonania analizy praktyk rynkowych związanych ze sposobem likwidacji szkód z polis OC (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na cukrzycę (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie utrzymania dróg (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w celu poprawy poziomu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów złośliwych gruczołu krokowego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie osób dotkniętych chorobą Parkinsona (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości udziału aptek w programach umożliwiających zakup tańszych nierefundowanych leków osobom starszym (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych do systemu ochrony zdrowia w Polsce (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości pobierania przez placówki lecznicze dodatkowych opłat od pacjentów (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie firmy Kastor SA (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawiesytuacji krajowych aptek (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  w sprawie chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie infrastruktury kolejowej (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie raportu poświęconego wpływowi ustawy refundacyjnej na leczenie i diagnostykę cukrzycy (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie udziału kolei w przewozach towarowych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie planów budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce do 2020 r.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie art. 31 pkt 4 w związku z art. 23 ustawy o szkoleniu kierowców (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy obwodnicy Wielunia w województwie łódzkim (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego przystąpienia Polski to systemu jednolitego patentu europejskiego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zaświadczeń, potwierdzających uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wywłaszczeń nieruchomości pod potrzeby  inwestycji drogowych (odpowiedź).