Narzędzia:

Głosowania w dniu 11-04-2019 na 76. posiedzeniu Senatu

Za: 2 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:12:12 za Wniosek formalny
2 11:37:34 za Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

3 14:22:05 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Wniosek o przyjęcie projektu