Narzędzia:

Dnia 11-04-2019 godz. 11:12:12

Za: 21 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27