Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 11-04-2019 godz. 11:37:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24