Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Dnia 11-04-2019 godz. 14:22:05

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40