Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-11-2015 na 1. posiedzeniu Senatu

Za: 3 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 10:53:03 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka

3 10:53:25 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

4 15:02:48 za Powołanie stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały