Narzędzia:

Powołanie stałych komisji senackich

Dnia 13-11-2015 godz. 15:02:48

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25