Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 13-11-2015 godz. 10:53:25

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16