Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 13-11-2015 godz. 10:53:03

Poprawka

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20