Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
4 2 2020-02-06 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ochronie roślin przed agrofagami (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 2020-02-06 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi