Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
368 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
367 Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
351 Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
350 Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
349 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
348 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
347 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
346 Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
345 Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
343 Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw