Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
510 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
509 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
508 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
507 Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym
506 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
505 Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
503 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
502 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
501 Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
500 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej