Narzędzia:

3. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.4

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.5

 


11.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zakłamywania historii przez władze i polityków Federacji Rosyjskiej i pogarszania relacji rosyjsko-polskich
Druki senackie: 3232 S32 X
Uchwała: 032u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

druki senackie nr 32, 32 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2020 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk nr 32 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.


12.

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. wybrał senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Bogdana Zdrojewskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa
Druki senackie: 2323 O
Uchwała: 023u.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

druki senackie nr 23, 23O
 

Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres czterech lat.
 

Marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa od dnia 25 listopada do dnia 12 grudnia 2019 r.
 

W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:
 - senatora Rafała Ambrozika,

 - senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,

 - senatora Bogdana Zdrojewskiego.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. skierował wnioski w sprawie ww. kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 grudnia  2019 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury: senatora Rafała Ambrozika, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz senatora Bogdana Zdrojewskiego.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

 


13.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 46
Uchwała: 046u.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 46

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 14 stycznia 2020 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń


z2
Poprzednia strona