Narzędzia:

Posiedzenie: 82. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


10, 11 i 12 lipca 2019 r.