Narzędzia:

82. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

 


 

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego
Druki senackie: 11941194 S
Uchwała: 1194uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego.

druki senackie nr 1194, 1194 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.
 

Marszałek Senatu w dniu 25czerwca 2019 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 1194 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn. 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3520do druku 35203578
Druki senackie: 12341234 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1234uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

druki sejmowe nr 3520, do druku nr 3520, 3578

druki senackie nr 1234, 1234 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie osobom podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej. Jednocześnie ustawa wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze do 6 dni rocznie (np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych).

 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1234 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


3.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy
Druki sejmowe: 3454do druku 3454do druku 3454do druku 345435443544 A
Druki senackie: 12241224 A1224 B1224 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia materiał porównawczy
Uchwała: 1224uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

druki sejmowe nr 3454, do druku nr 3454, 3544, 3544-A

druki senackie nr 1224, 1224 A, 1224 B  
 

Był to poselski projekt ustawy.  
 

Ustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum, organy właściwe w sprawach przygotowywania i realizowania inwestycji oraz źródła jej finansowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Infrastruktury.  
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 1224 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 1224 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy
Druki senackie: 11951195 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1195uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3236, do druku nr 3236, 3423, do druku nr 3423, 3423-A

druki senackie nr 1195, 1195 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej: prostą spółkę akcyjną (PSA).
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (23) do ustawy (druk nr 1195 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


5.

Ustawa o systemie instytucji rozwoju

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3479do druku 347935333533 A
Druki senackie: 12211221 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1221uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o systemie instytucji rozwoju.

druki sejmowe nr 3479, do druku nr 3479, 3533

druki senackie nr 1221, 1221 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa określa m.in. system instytucji rozwoju, zasady jego funkcjonowania i tryb współpracy między instytucjami rozwoju; rolę Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej oraz warunki finansowania przedsiębiorców przez Polski Fundusz Rozwoju.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.  
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1221 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


6.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy
Druki sejmowe: 347535773577 A
Druki senackie: 12291229 A1229 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1229uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
druki sejmowe nr 3475, 3577, 3577-A

druki senackie nr 1229, 1229 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.  
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 1229 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


7.

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 12021202 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1202uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy.

druki sejmowe nr3469, do druku nr 3469, 3470

druki senackie nr 1202, 1202 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Celem niniejszej ustawy jest potwierdzenie traktowania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jak państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 126 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Okres przejściowy rozpoczyna się w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, a kończy z dniem 31 grudnia 2020 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 1202 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy
Druki sejmowe: 3481do druku 348135533553 A
Druki senackie: 12271227 A1227 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1227uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3481, do druku nr 3481, 3553, 3553-A

druki senackie nr 1227, 1227 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Celem ustawy jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 1227 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 12201220 A1220 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1220uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3379, do druku nr 3379, 3514

druki senackie nr 1220, 1220 A, 1220 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. 

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1220 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1220 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3499do druku 34993500do druku 350035573557 A
Druki senackie: 12281228 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1228uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3499, 3500, 3557, 3557-A

druki senackie nr 1228, 1228 A
 

Były to rządowe projekty ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu m.in. uszczelnienie systemu VAT, uwzględnienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową, uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1228 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.