Narzędzia:

Posiedzenie: 70. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


28 grudnia 2018 r.