Narzędzia:

Posiedzenie: 42. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


31 maja i 1 czerwca 2017 r.