Narzędzia:

Posiedzenie: 35. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


19 i 20 czerwca 2013 r.