Narzędzia:

Posiedzenie: 3. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


20, 21 i 22 grudnia 2011 r.