Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

Nr Data Porządek obrad
112 29.09.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

111 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (druk senacki nr 1080, druki sejmowe nr 3835 i 3894).

          retransmisja posiedzenia
 

110 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
109 01.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk senacki nr 1050, druki sejmowe nr 2675, 3189 i 3189-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
108 24.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

107 24.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

            retransmisja posiedzenia

106 24.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 979, druki sejmowe nr 3464 i 3571).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

105 23.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

           retransmisja posiedzenia

104 21.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk senacki nr 985, druki sejmowe nr 3342 i 3554).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

103 21.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 975, druki sejmowe nr 2481 i 3515).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

          retransmisja posiedzenia