Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

 • Wizyta studyjna w Gliwicach, 10 czerwca 2015 r.

 • Pokazy śmigłowca EC725 w Powidzu

 • Wizyta studyjna Komisji Obrony Narodowe w Kwaterze Głównej NATO, Bruksela, 22-24 marca 2015 r.

 • Uroczyste posiedzenie seminaryjne, Warszawa, 17 marca 2015 r.

 • Spotkanie przewodniczacego Komisji Obrony Narodowej senatora Wojciecha Skurkiewicza z senatorem Nocolą Latorre, Rzym 7 listopada 2014 r.

 • Wizyta studyjna Komisji Obrony  Narodowej w  Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin, 21 października 2014 r.

 • Wizyta studyjna Komisji Obrony  Narodowej w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, Nowy Glinnik i Łask, 23 września 2014 r.

 • Wizyta studyjna Komisji Obrony Narodowej w Fabryce Broni „Łucznik” S.A., Radom, 3 czerwca 2014 r.

 • Spotkanie z przewodniczącym Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Parlamentu Republiki Gruzji, Warszawa, 27 maja 2014 r.

 • Wizyta studyjna Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej w Stoczni Remontowej Nauta SA w Gdyni. 18 lipca 2013 r.

 • Wizyta studyjna Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Obrony Narodowej w zakładach lotniczych w Mielcu i Świdniku, 9 maja 2013 r.

 • Spotkanie z przewodniczącymi parlamentu Gruzji, Warszawa, 10 kwietnia 2013 r.
 • Spotkanie z  żołnierzami 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, Warszawa,  3 października 2012 r.
 • Notatka z wyjazdu studyjnego Komisji Obrony Narodowej na Targi, Kielce,  4 września 2012 r.
 • 120. rocznica urodzin generała Stanisława Sosabowskiego, Warszawa 8 maja 2012 r.
 • Spotkanie Komisji Obrony Narodowej z delegacją słuchaczy francuskiego Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej (IHEDN) , Warszawa,  9 lutego 2013 r.
 • Spotkanie Prezydenta RP z przewodniczącym senackiej Komisji Obrony Narodowej, Warszawa, 5 grudnia 2011 r.