Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
123 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 123), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 107)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia