Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przedmiotem działania komisji są: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego organów.

 

 

Sekretariat: tel. 22 694-95-09, e-mail: kpcpp@senat.gov.pl,