Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Rafał Ambrozik
Od: 13.11.2019 r.
Robert Mamątow
Od: 13.11.2019 r.

Marek Martynowski
Od: 13.11.2019 r.

Ewa Matecka
Od: 16.12.2021 r.
zastępca przewodniczącego

Gabriela Morawska-Stanecka
Od: 13.11.2019 r.
Marek Plura
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego


Aleksander Pociej
Od: 13.11.2019 r.
przewodniczący Komisji
Joanna Sekuła
Od: 18.12.2019 r.

Michał Seweryński
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego

Lidia Staroń
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego

Mariusz Gromko
Od: 25.03.2021 r.
Halina Bieda
Od: 16.12.2021 r.


Wojciech Ziemniak
Od: 16.12.2021 r.

Byli członkowie komisji


Bogdan Borusewicz
Od: 27.02.2020 r. Do: 19.02.2021 r.
Jerzy Fedorowicz
Od: 13.05.2021 r. Do: 18.06.2021 r.