Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Rafał Ambrozik
Od: 13.11.2019 r.
Robert Mamątow
Od: 13.11.2019 r.

Marek Martynowski
Od: 13.11.2019 r.

Gabriela Morawska-Stanecka
Od: 13.11.2019 r.

Marek Plura
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego
Aleksander Pociej
Od: 13.11.2019 r.
przewodniczący Komisji


Joanna Sekuła
Od: 18.12.2019 r.
Michał Seweryński
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego

Lidia Staroń
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego

Mariusz Gromko
Od: 25.03.2021 r.


Nieaktywni


Bogdan Borusewicz
Od: 27.02.2020 r. Do: 19.02.2021 r.
Jerzy Fedorowicz
Od: 13.05.2021 r. Do: 18.06.2021 r.