Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
82 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 82), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 64)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 499, druki sejmowe nr 1446, 1453 i 1453-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 499 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia