Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
71 22.07.2021 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

70 20.07.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk senacki nr 450, druki sejmowe nr 1088 i 1367).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 450 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 431, druki sejmowe nr 1188, 1212 i 1212-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 431 A). Jednocześnie komisja wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu.
   

retransmisja posiedzenia

69 20.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 69), Komisji Ustawodawczej (nr 176), Komisji Zdrowia (nr 59)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 409).

retransmisja posiedzenia

68 15.07.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 431, druki sejmowe nr 1188, 1212 i 1212-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 432, druki sejmowe nr 1018, 1248 i 1248-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 432 A).
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w 2020 roku” (druk senacki nr 410).

retransmisja posiedzenia

67 17.06.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

   

retransmisja posiedzenia

66 15.06.2021
 1.  Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (druk senacki nr 402, druki sejmowe nr 1015, 1148 i 1148 A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 402 A).

retransmisja posiedzenia
 

65 09.06.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 55), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 166)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki nr 363).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

64 09.06.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 64), Komisji Ustawodawczej (nr 165)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (druk senacki nr 380).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

63 09.06.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 63), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 100), Komisji Ustawodawczej (nr 164)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (cd.) (druk senacki nr 359).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

62 26.05.2021
 1. Dyskusja nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druk senacki nr 391, druki sejmowe nr 1123 i 1130) oraz nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do przedmiotowego zakresu działania Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia