Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
128 04.10.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 808, druki sejmowe nr 2429, 2587 i 2587-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2021 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 785).
   

 

127 04.10.2022 r.
 1. Funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Polsce.

 

126 07.09.2022
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 126), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 118)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

retransmisja posiedzenia

125 06.09.2022
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 125), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 116)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (druk senacki nr 794, druki sejmowe nr 2548 i 2557).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 794 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

124 19.07.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o ekonomii społecznej (druk senacki nr 763, druki sejmowe nr 2321, 2413 i 2413-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 763A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

123 30.06.2022
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 192), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 123), Komisji Ustawodawczej (nr 256)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

retransmisja posiedzenia

122 28.06.2022
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 188), Komisji Ustawodawczej (nr 253), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 122)
 1. Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk senacki nr 741, druki sejmowe nr 2183 i 2311).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy  (druk senacki nr 741 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

121 28.06.2022
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 683).

retransmisja posiedzenia

120 09.06.2022
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 120), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 67), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 167)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

119 09.06.2022
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 119), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 166), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 66)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 730, druki sejmowe nr 2290, 2314 i 2314-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 730 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia