Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
40 06.09.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 40), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 114), Komisji Ustawodawczej (nr 182)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482, druki sejmowe nr 1389, 1442 i 1442-A).
    Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 482 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia