Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
28 19.02.2021 r.
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 28), Komisji Ustawodawczej (nr 134)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce.

retransmisja posiedzenia

27 16.02.2021 r.
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery o zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej walce pracowników medycznych z epidemią koronawirusa.
 2. Opinia komisji w sprawie wniosku senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy „Powstania Śląskie 1919–1921”.
 3. Opinia komisji w sprawie wniosku senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej Wojciechowi Korfantemu.
 4. Opinia komisji w sprawie wniosku senator Ewy Mateckiej o zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej życiu i twórczości Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.

retransmisja posiedzenia

26 16.02.2021 r.
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 26), Komisji Ustawodawczej (nr 128)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce (druk senacki nr 324).

retransmisja posiedzenia

25 28.01.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 123)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk senacki nr 80).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

24 14.01.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 24), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 73)
 1. Czy Polsce potrzebna jest dekoncentracja i repolonizacja mediów? Wystąpienia ekspertów oraz debata.
  Analiza planowanych zmian na rynku medialnym w Polsce - Piotr Kryczek i Marcin Karolak
  Pismo KRRiT

retransmisja posiedzenia

23 05.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków; Funduszu Promocji Kultury; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

22 16.12.2020
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Tadeusza Kopcia o zorganizowanie w Senacie wystawy „Robert Schuman – Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.
 2. Opinia komisji w sprawie wniosku Komisji Kultury i Środków Przekazu o zorganizowanie w Senacie wystawy „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest ważne w życiu?”.

retransmisja posiedzenia

21 03.12.2020
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 21), Komisji Ustawodawczej (nr 97)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do  projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

retransmisja posiedzenia

20 26.11.2020
 1. Uchwała komisji w sprawie przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.
  Uchwała (pdf)
 2. Uchwała komisji w sprawie informacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na temat wsparcia dla środowisk kultury w czasie pandemii COVID-19.
  Uchwała (pdf)

retransmisja posiedzenia

19 24.11.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (druk senacki nr 244, druki sejmowe nr 520 i 601).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 244 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na temat pomocy dla środowisk kultury w czasie pandemii COVID-19.
 3. Rozważenie propozycji zorganizowania w Senacie wystawy „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest ważne w życiu?”.

retransmisja posiedzenia