Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
45 23.11.2021 r.
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kaszubi, kultura i język. W 65. rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego”.
 2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny.

retransmisja posiedzenia

44 26.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (druk senacki nr 505, druki sejmowe nr 1582, 1582-s i 1605).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 505 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

43 06.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. (druk senacki nr 501, druki sejmowe nr 1444 i 1491).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 501 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

42 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 42), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 117), Komisji Ustawodawczej (nr 186)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

retransmisja posiedzenia

41 08.09.2021 r.
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Ryszarda Bobera o zorganizowanie w Senacie wystawy upamiętniającej Wiktora Kulerskiego.
 2. Opinia komisji w sprawie wniosku wicemarszałka Bogdana Borusewicza o zorganizowanie w Senacie wystawy upamiętniającej 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.
 3. Opinia komisji w sprawie wniosku senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kopalnia strajkuje... Strajk i pacyfikacja Kopalni Wujek”.

retransmisja posiedzenia

40 06.09.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 40), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 114), Komisji Ustawodawczej (nr 182)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482, druki sejmowe nr 1389, 1442 i 1442-A).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 482 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

 

39 06.08.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

retransmisja posiedzenia

38 04.08.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 180), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 74)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk senacki nr 355).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

37 03.08.2021
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery oraz senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy zdjęć Tomasza Sikory „8 wartości w czasie pandemii”.
 2. Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (druk senacki nr 464, druki sejmowe nr 1388, 1407 i 1407-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 464 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

36 03.08.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (druk senacki nr 472, druki sejmowe nr 1340, 1413 i 1413-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 472 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia