Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
4 03.02.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk senacki nr 35, druki sejmowe nr 97 i 129).
    Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 35 A).Opinia Biura Legislacyjnego
    materiał porównawczy
    Materiały:
    Opinia Wojciecha Dziomdziory OE-282

retransmisja posiedzenia