Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
81 28.06.2022
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 743, druki sejmowe nr 2295 i 2316).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 743 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia