Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
67 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 67), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 48)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

retransmisja posiedzenia