Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
60 19.10.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 60), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 68)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 510, druki sejmowe nr 1514, 1553 i 1553-A).
    Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 510 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia