Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
64 09.09.2021
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia