Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
35 05.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 - Zdrowie; 66 - Rzecznik Praw Pacjenta; 83- Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Agencji Badań Medycznych (druk senacki nr 294 druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

     

retransmisja posiedzenia