Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
11 30.03.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druk senacki nr 94, druki sejmowe nr 301 i 301-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 94 A).

retransmisja posiedzenia