Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
109 28.06.2022
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 739, druki sejmowe nr 2205, 2260 i 2260-A).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 739 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (druk senacki nr 749, druki sejmowe nr 2354 i 2361).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 749 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia