Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
107 17.05.2022 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 130), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 715, druki sejmowe nr 2182, 2226 i 2226-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 715 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

 

 

106 17.05.2022 r.
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 76), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 106)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 2154, 2168 i 2168-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 700 A)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

105 17.05.2022 r.
 1. Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

104 27.04.2022
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 244), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 104)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 41. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk senacki nr 678).

retransmisja posiedzenia

103 26.04.2022
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 240), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 103)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk senacki nr 678).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

 

102 12.04.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 127), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 102), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 171)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

retransmisja posiedzenia

retransmisja posiedzenia - s. 179

101 11.04.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 125), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 101), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 169)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (druk senacki nr 690, druki sejmowe nr 2131, 2131-A, 2165 i 2165-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 690 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

100 23.03.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r. (druk senacki nr 658, druki sejmowe nr 2034 i 2068).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 658 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

99 09.03.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 27), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 99)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

98 09.03.2022
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 98), Komisji Ustawodawczej (nr 223)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia