Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
69 19.10.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 54), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 69)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1502, 1594 i 1594-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 516 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

68 19.10.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 60), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 68)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 510, druki sejmowe nr 1514, 1553 i 1553-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 510 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

67 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 83), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 67)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

retransmisja posiedzenia

66 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 66), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 85)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 502, druki sejmowe nr 1510 i 1566).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 502 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

65 06.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 513, druki sejmowe nr 1503, 1602 i 1602-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 513 A).

retransmisja posiedzenia

64 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 82), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 64)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 499, druki sejmowe nr 1446, 1453 i 1453-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 499 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

63 21.09.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

retransmisja posiedzenia
 

62 21.09.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (druk senacki nr 492, druki sejmowe nr 1533, 1552 i 1552-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 492 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

61 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 58), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 61), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 35)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

60 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 60), Komisji Środowiska (nr 57)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1129, 1173 i 1424).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 486 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia