Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
76 25.11.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 76), Komisji Środowiska (nr 65), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 45)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia