Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
43 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 43), Komisji Środowiska (nr 38)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 346, druki sejmowe nr 957 i 1001).

    Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 346 A).

retransmisja posiedzenia