Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
14 02.07.2020 r.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 14), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 22)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

retransmisja posiedzenia