Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
125 06.06.2018
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 125), Komisji Ustawodawczej (nr 258)
  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 776). 
    proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia